Сервис www.kross.pl использует куки, чтобы обеспечить Вам наилучшую поддержку на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Дополнительную информацию вы найдете в нашей Политике Конфиденциальности.

Produkt dodany do koszyka
16.07.2018

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający - KROSS S.A. - informuje, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznanie rynku na dostawę nowego przyrządu do klejenia ramy kompozytowej dla potrzeb projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
16.07.2018

INFORMATION ABOUT THE RESULT SALES INQUIRY

Commissioning Party - KROSS S.A. – information about the result sales inquiry of the purchase of a gluing device for a composite frame as part of the project entitled "Development of an innovative pilot line for the production of composite bicycle frames based on carbon fiber" co-financed from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship for 2014-2020, Priority I The use of research and development in the economy, Measure 1.2 Research and development activities business