Serwis www.kross.pl używa cookies, aby zapewnić Tobie najlepszą możliwą obsługę na naszej stronie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Produkt dodany do koszyka

ZalogujRegulamin

Regulamin sklepu Internetowego KROSS S.A. z dnia 22.03.2019

I. Definicje

 1. KROSS S.A. - spółka prowadząca działalność pod firma Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223853. NIP: 761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł w całości opłacony.
 2. Biuro obsługi: Dział Obsługi Konsumenta; adres: KROSS S.A., ul. Leszno 46, 06- 300 Przasnysz, e-mail: kross@kross.pl, tel. 029 752 11 00.
 3. Dział Serwisu: Dział Obsługi Reklamacji i Gwarancji Klienta Detalicznego, adres: KROSS S.A., ul. Leszno 46, e-mail: serwis@kross.pl, Tel. 029 752 11 00.
 4. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez KROSS S.A;
 5. Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto: zapis w systemach informatycznych panelu dostępnego pod adresem my.kross.pl, przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień (w tym historii zamówień), za pomocą którego Klient może również składać reklamacje i wykonywać inne czynności określone w odrębnym regulaminie panelu my.kross.pl (Konto umożliwia także korzystanie z my.kross.pl).
 7. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta do zamówienia;
 8. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Punkcie Odbioru, wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;
 9. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Regulamin:niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym;
 11. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez KROSS S.A., działający pod adresem www.kross.pl;
 12. Punkt Odbioru: obiekt handlowy posiadający w ofercie sprzedaży produkty marki KROSS, na podstawie umowy z KROSS S.A., znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. Umowa: umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a KROSS S.A., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 14. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.);
 15. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.);
 16. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 17. eRaty: warunki finansowania kredytowego określone w Regulaminie Rat przez Internet Kross (eRaty) dostępnym pod adresem https://www.kross.pl/sites/default/files/download/Regulamin_Rat_przez_Internet_Kross_(eRaty)_22.03.2019.pdf

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady sprzedaży przez KROSS S.A. Produktów w Sklepie Internetowym. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się bezpośrednio przez KROSS S.A.
 2. Zamówienia na Produkty można składać całą dobę. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. Nie będzie to jednak miało wpływu na realizacje już złożonych zamówień.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, Google Chrome oraz inne aktualne wersję przeglądarek dostępnych na rynku;
  2. posiadania urządzenia o minimalnej rozdzielczości ekranu: dla wersji mobilnej 320x480 px oraz dla wersji desktop 1024x768 px;
  3. Klient może kontaktować się w sprawach związanych ze Sklepem Internetowym poprzez Biuro Obsługi oraz za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.kross.pl/pl/kontakt/kontakt
  4. Regulamin jest dostępny na stronie głównej Sklepu (pod adresem https://www.kross.pl/pl/sklep/regulamin

III. Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne – zakupów w Sklepie można dokonywać bez zakładania Konta. Konto umożliwia jednak przeglądanie historii zakupów Klienta, a także korzystanie z innych usług świadczonych przez KROSS S.A. w ramach panelu https://my.kross.pl.
 2. Zasady świadczenia tych usług określa odrębny regulamin dostępny w panelu https://my.kross.pl.
 3. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. W razie dokonania zakupu wraz z dostawą należy podać również dodatkowe dane niezbędne do dostawy (adres dostawy, telefon kontaktowy). Rejestracja wymaga akceptacji Regulaminu.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi.

IV. Zamówienie Produktów

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza w Sklepie Internetowym dostępnym po kliknięciu przycisku dodania do koszyka, dostępnego na stronie danego Produktu. Dodatkowo, w przypadku Produktów będących akcesoriami rowerowymi, zamówienie może zostać złożone mailowo, poprzez kontakt z Biurem Obsługi, pod adresem kross@kross.pl.
 4. Zamówienie złożone w sposób określony w ust. 3 powyżej, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianego Produktu za cenę określoną przy tym Produkcie.
 5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient otrzymuje wiadomością e-mail informację o jego otrzymaniu przez KROSS S.A. (potwierdzenie złożenia zamówienia). Wiadomość zawiera dane o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwę Produktu, numer zamówienia, łączną cenę, sposób i termin płatności, sposób dostawy. Informacja, o której mowa w niniejszym ust. 5 nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta – stanowi ona jedynie informację, że firma KROSS S.A. otrzymała zamówienie Klienta.
 6. KROSS S.A. zapewnia Klientowi możliwość zmiany złożonego zamówienia lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi.
 7. KROSS S.A. przyjmuje zamówienie Klienta poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. W Sklepie internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy:
  1. dla Produktów będących rowerami – odbiór w Punkcie Odbioru,
  2. dla pozostałych Produktów – dostawa kurierem lub dostawa do paczkomatu InPost,
  3. w przypadku, w którym w ramach jednego zamówienia zostaną zamówione rowery i pozostałe Produkty, możliwy jest wyłącznie odbiór zamówienia w Punkcie Odbioru.
 9. Niektóre z określonych powyżej sposobów mogą być niedostępne dla określonych Produktów – wszelkie informacje w tym zakresie są przekazywane Klientowi poprzez wyświetlenie w koszyku zakupowym, po dodaniu Produktu do Koszyka zakupowego.
 10. KROSS S.A. akceptuje następujące sposoby płatności w Sklepie Internetowym: płatność za pośrednictwem systemu płatniczego wskazanego w Koszyku zakupowym, przelew bezpośrednio na konto KROSS S.A., płatność za pobraniem (przy odbiorze), płatność ratalna dla wybranych produktów objętych finansowaniem eRaty. Niektóre z tych sposobów mogą być niedostępne dla określonych sposobów dostawy – wszelkie informacje w tym zakresie są przekazywane Klientowi poprzez wyświetlenie w Koszyku zakupowym, po dodaniu Produktu do koszyka. Płatność za pobraniem nie jest dostępna w przypadku odbioru Produktu w Punkcie Odbioru.
 11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem systemu płatniczego zostanie przeniesiony na stronę tego systemu płatniczego w celu opłacenia zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego lub przelewem bankowym, klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością e-mail o otrzymaniu środków pieniężnych przez Kross S.A.
 12. Jeżeli Klient wybierze płatność ratalną zostanie poproszony o wypełnienie wniosku kredytowego, po jego pozytywnym rozpatrzeniu klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zawarciu przez Konsumenta umowy kredytowej z Bankiem.
 13. Produkty są wysyłane po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z ust. 7 niniejszego punktu IV.
 14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Biurem Obsługi dzwoniąc na numer telefonu 29 752 11 00 (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Obsługi, tj. kross@kross.pl.
 15. Zamówienia nieopłacone (inne niż z płatnością za pobraniem czy zamówienie z płatnością ratalną) po 7 dniach kalendarzowych zostaną anulowane. Anulowane zostaną także zamówienia w których wniosek ratalny został odrzucony przez Bank.
 16. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną wskazane w Koszyku zakupowym po dodaniu Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona w Koszyku zakupowym jest łączną ceną (za Produkt i dostawę).
 17. Produkty są dostarczane na adresy znajdujące się na terytorium Polski lub do Punktów Odbioru, z których wszystkie znajdują się na terytorium Polski. Realizacja zamówień poza terytorium Polski jest możliwa poprzez wcześniejszy kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail kross@kross.pl. Koszty przesyłki dla zamówień zagranicznych są indywidualnie wyceniane przez Dział Obsługi Klienta, w zależności od zamówionych Produktów i miejsca dostawy.

V. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 2. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem systemu płatniczego lub przelewem, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez KROSS S.A. W przypadku płatności ratalnej, termin liczony jest od momentu otrzymania przez KROSS S.A. informacji o zawarciu przez Konsumenta umowy ratalnej z Bankiem.
 3. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposób wybrany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku odbioru w Punkcie Odbioru, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail na adres podany przez Klienta w zamówieniu, o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego Punktu Odbioru.
 5. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Klient powinien okazać sprzedawcy w wybranym Punkcie Odbioru potwierdzenie dokonanego zamówienia wraz z numerem zamówienia, które otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w momencie składania zamówienia. Sprzedawca jest obowiązany wydać Klientowi zamówiony Produkt i oświadczenie gwarancyjne (w przypadku zamówienia roweru).

VI. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta

Ustawowe Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Biuro Obsługi (KROSS S.A., Dział Obsługi Konsumenta, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, kross@kross.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ustawowego 14 dniowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży finansowanej za pomocą eRaty określone jest w Regulaminie Rat przez Internet Kross (eRaty).

Dobrowolne prawo do zwrotu produktu w ciągu 100 dni od dnia jego otrzymania

 1. KROSS S.A. daje Konsumentom prawo 100 dniowego zwrotu zakupionych Produktów. Termin 100 dni biegnie od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru.
 2. 100 -dniowe prawo zwrotu dotyczy wszystkich produktów z wyłączeniem Produktów z kategorii „chemia rowerowa”.
 3. 100 dniowe prawo zwrotu produktów w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Ustawowego Prawa Odstąpienia od Umowy o którym mowa w punkcie VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy poinformowanie Biura Obsługi o chęci odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zwrotu Produktów, które Konsument odebrał osobiście w Punkcie Odbioru zwrotu należy dokonać w tym samym Punkcie w którym dokonano odbioru zamówienia.
 6. Warunkiem wykonania dobrowolnego 100 dniowego prawa zwrotu jest zwrot Produktów nieużywanych.
  1. Produkty powinny zostać zwrócone w oryginalnych opakowaniach wraz z wszystkimi metkami (metki nie mogą zostać usunięte).
  2. W przypadku bezpośredniego zwrotu Produktu do firmy KROSS S.A., Konsument winien odpowiednio zabezpieczyć zwracany Produkt na czas doręczenia towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Konsument odstępujący od umowy ma prawo korzystać z towaru tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, tym samym Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące dobrowolnego 100 dniowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży finansowanej za pomocą eRaty określone jest w Regulaminie Rat przez Internet Kross (eRaty).

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument. Zwrotu płatności za dokonane zamówienie KROSS dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku płatności za pobraniem dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera, zwrot następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rachunku na formularzu odstąpienia od umowy lub odstępując od umowy w innej formie.
 3. W przypadku płatności ratalnej (finansowanie zakupu eRaty) skutki odstąpienia od umowy, zawarte są w Regulaminie Rat przez Internet Kross (eRaty).
 4. KROSS S.A. może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu (w przypadku rowerów – do czasu zwrotu do Punktu Odbioru) lub do czasu dostarczenia KROSS S.A. dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkty mogą zostać zwrócone KROSS S.A. w następujący sposób:
  1. w przypadku Produktów będących rowerami – należy je zwrócić do Punktu Odbioru, w którym dokonano odbioru zamówienia, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy,
  2. w przypadku pozostałych Produktów – należy je zwrócić odsyłając na adres KROSS S.A.: ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
  Termin jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VII. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. KROSS S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, KROSS S.A. jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. KROSS S.A odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:
  1. poprzez wypełnianie formularza reklamacyjnego dostępnego na Koncie w panelu my.kross.pl
  2. pisemnie na adres KROSS S.A. podany w pkt. I ust. 2 niniejszego Regulaminu
  3. w przypadku, gdy Produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje można także składać w tym Punkcie Odbioru.
 4. KROSS S.A. rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność KROSS S.A. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku KROSS S.A. wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od złożenia reklamacji, KROSS S.A może jednak odstąpić od umowy, zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność KROSS S.A z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność KROSS S.A za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do ceny, jaką taki Klient zapłacił KROSS S.A za nabycie danego Produktu.

VIII. Gwarancja

 1. Rowery KROSS są objęte gwarancją, zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, które Klient otrzymuje w momencie zakupu roweru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

IX. Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, podanych w formularzu zamówienia, jest KROSS S.A. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia Produktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres sześciu lat od zawarcia Umowy.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail rodo@kross.pl, telefonicznie pod numerem telefonu Biura Obsługi lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od KROSS S.A. informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych od KROSS S.A. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Klienta. Dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez KROSS S.A. do potrzeb i zainteresowań Klienta.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz KROSS S.A. lub bezpośrednio Klienta, usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne i hostingowe, firmie kurierskiej, Punktom Odbioru (punkty do których dostarczane są zamówione przez Klienta Produkty), operatorowi systemu płatniczego, bankom, w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zakupu na raty, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, także operatorowi systemu mailingowego. W takich przypadkach KROSS S.A. zawrze z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od KROSS S.A. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego KROSS S.A. oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub poprzez wpisanie przez Klienta swojego adresu e-mail w pole do zapisu na biuletyn newsletter dostępnym w Sklepie Internetowym
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie, poprzez odznaczenie stosownego pola w treści otrzymanej wiadomości e-mail (z newsletterem) lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy KROSS S.A, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KROSS S.A.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kross@kross.pl.

XII. Pozostałe postanowienia

 1. KROSS S.A. może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Klientów. Zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Dodatkowo, Klienci, którzy posiadają Konta, otrzymają informację o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu. W tym celu można przesłać oświadczenie na adres kross@kross.pl. KROSS S.A. z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Przasnysz, dnia 22.03.2019r.