PL PL


Wakacje bez rat

1. Wybierz rower dla siebie.
2. Znajdź dealera Kross w Twojej okolicy na liście placówek biorących udział w akcji.
3. Wyjedź swoim rowerem ze sklepu i udaj się na beztroskie wakacje.
Pierwszą ratę zapłacisz dopiero za trzy miesiące.

Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

W ramach „Umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard”, dla całkowitej kwoty kredytu ratalnego w wysokości  1966,40 zł  spłacanego w 20 równych miesięcznych ratach, w wysokości 117,98 zł, oprocentowanie nominalne wynosi 0,00 %, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 23,74 %, całkowita kwota do zapłaty: 2359,60 zł, całkowity koszt kredytu: 393,20 zł ( z ubezpieczeniem kredytowym: 0,00 zł, prowizją za zawarcie umowy 393,20 zł, odsetkami: 0,00 zł). Stan na dzień 19.05.2016r.

Szczegółowe informacje dostępne w sklepach.

Bank uzależnia każdorazowo przyznanie kredytu od analizy zdolności kredytowej Klienta. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Akcja Wakacje Bez Rat trwa od 23.06 do 31.08.17

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony

 

KROSS S.A. współpracuje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych.