KROSS S.A.

KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Polska

Recepcja firmy
tel.: 029 752 44 45
fax: 029 752 54 98
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Dział Serwisu
serwis@kross.pl
tel.:
029 752 11 11
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00


Biuro Obsługi Konsumenta
kross@kross.pl
tel.:
029 752 12 61
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223853. NIP:761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł.

Sprzedaż internetowa
kross@kross.pl
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Salon Firmowy w Przasnyszu
ul. Leszno 46
poniedziałek-piątek: 9:00 - 17:00
sklepfirmowy@kross.pl
tel.:
029 752 11 54