12.01.2018

Informacja o rozstrzygnięciu

Zamawiający - KROSS S.A. - informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 8/1.2/K/2017 z dnia 19.12.2017r.
12.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/1.2/K/2018 na dostawę zestawu stalowych foremników dla ramy rowerowej