22.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowania do tworzenia layout procesu i przepływu towaru – 2 szt.

Zakup dotyczy projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” który ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
27.02.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający - KROSS S.A. - informuje, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (1/1.2/K/2017 z dnia 16.02.2017r.) na dostawę nowych pras hydraulicznych ( 2 szt. - jedna grzejąca druga chłodząca) dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” który ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
16.02.2017

Dostawa nowych pras hydraulicznych

Zakup dotyczy projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” który ubiega się o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
30.09.2014

Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania form ramy - mold rowerowej.
18.04.2014

Zapytanie ofertowe oprgramowanie do pomiaru geometrii

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy oprogramowania do pomiaru geometrii.
18.10.2013

Dostawa maszyny do badań rowerów na zgodność z normą EN 14766

W związku z realizacją projektu „Stworzenie prototypuinnowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na dostawę maszynydo badań rowerów na zgodność z normą EN 14766.
18.10.2013

Dostawa maszyny do badań zmęczeniowych.

W związku z realizacją projektu „Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na dostawę dostawy maszyny do badań zmęczeniowych.
18.10.2013

Dostawa maszyny do badań rowerów na zgodność z normą EN 14764

W związku z realizacją projektu „Stworzenie prototypu innowacyjnego, uniwersalnego pojazdu napędzanego ruchem mięśni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na dostawę dostawy maszyny do badań rowerów na zgodność z normą EN 14764.