Serwis www.kross.pl używa cookies, aby zapewnić Tobie najlepszą możliwą obsługę na naszej stronie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Produkt dodany do koszyka

Zaloguj

KONSERWATOR W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Praca Kross

KROSS to największa marka rowerowa w Polsce, od lat konsekwentnie umacniająca pozycję lidera lokalnego rynku oraz europejskiego. Jesteśmy również jedną z największych marek w Europie – rowery KROSS dostępne są w niemal wszystkich zakątkach Starego Kontynentu. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KONSERWATORA W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU

Miejsce pracy: Przasnysz/Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
 • Wdrażanie nowych pomysłów, usprawnień technicznych
 • Identyfikowanie i usuwanie awarii
 • Konserwacja i naprawa urządzeń technicznych
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń
 • Realizacja przeglądów i remontów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, techniczne
 • Znajomość rysunku technicznego i praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki oraz procesów warsztatowych
 • Znajomość aparatury kontrolno-pomiarowej, pneumatyki oraz układów napędowych
 • Predyspozycje do pracy na maszynach skrawających

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Narzędzia pracy niezbędne na danym stanowisku
 • Dostęp do wypożyczalni rowerów, siłowni oraz firmowej drużyny rowerowej
 • Dostęp do firmowej biblioteki oraz czasopism branżowych

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych na adres:

W dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji.”

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych z art. 221 Kodeksu pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Jeśli chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o załączenie poniższej klauzuli zgody w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Każdą z powyższych zgód mogą Państwo z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na iodo@kross.pl lub list na adres KROSS S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu. Nasze dane kontaktowe: ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, e-mail: iodo@kross.pl. 

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia, podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek KROSS S.A. wynikający z przepisów prawa oraz fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku podania danych niewymaganych przepisami prawa podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda.  

Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez KROSS S.A. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyraża na to Pan/Pani zgodę – podstawą prawną przetwarzania będzie Pana/Pani zgoda) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes KROSS S.A. polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez KROSS S.A. roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami).  

Możemy ujawniać Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie pracownikom lub współpracownikom KROSS S.A., jak też podmiotom, które udzielają KROSS S.A. wsparcia na zasadzie zleconych usług, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line, ogłoszeniodawcom, doradcom zewnętrznym, dostawcom usług rekrutacyjnych, a także podmiotom z grupy kapitałowej KROSS S.A. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.