KROSS S.A.

KROSS S.A.
ul. Leszno 46
06-300 Przasnysz
Poland

tel.: 029 752 44 45
fax: 029 752 54 98
kross@kross.pl

Prodejní Oddělení
kross@kross.pl

Marketingové Oddělení
marketing@kross.pl

Servisní Oddělení
serwis@kross.pl

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223853. NIP:761-14-02-748. Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 zł.

Sprzedaż internetowa
Salon Firmowy Przasnysz

poniedziałek-piątek: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 13.00

tel.: 29 752 11 54

internetowy@kross.pl