Service www.kross.pl uses cookies to provide You with the best support on our website. By continuing to view it, you agree to our use of cookies. More information can be found in our Polityce Prywatności.

Produkt dodany do koszyka
16.07.2018

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający - KROSS S.A. - informuje, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznanie rynku na dostawę nowego przyrządu do klejenia ramy kompozytowej dla potrzeb projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
16.07.2018

INFORMATION ABOUT THE RESULT SALES INQUIRY

Commissioning Party - KROSS S.A. – information about the result sales inquiry of the purchase of a gluing device for a composite frame as part of the project entitled "Development of an innovative pilot line for the production of composite bicycle frames based on carbon fiber" co-financed from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship for 2014-2020, Priority I The use of research and development in the economy, Measure 1.2 Research and development activities business