Kierownik działu informatyki

Konstruktor

Product Manager

Projektant graficzny

Technolog kompozytu